Learn Thai

Learning Thai
学泰语

English Greeting ไทยสวัสดี Pronounce
Hi! / Hello! สวัสดี Sa wat dee
Good morning! สวัสดี Sa wat dee
Good evening! สวัสดี Sa wat dee
Goodbye สวัสดี Sa wat dee
How are you ? สบายดีไหม Sa bai dee mai
I’m fine สบายดี Sa bai dee
Thank you ขอบคุณ krop khun
And you ? และคุณและ? liao khun lae
I beg your pardon ? อะไรนะ arai na
Excuse me. ขอโทษ kor tort
Sorry! ขอโทษ kor tort
Question คำถาม Pronounce
Where ? ที่ไหน tee nai
How ? ยังไง yang ngai
When ? เมื่อไหร่ meua rai
What ? อะไร arai
Why ? ทำไม tam mai
Who ? ใคร krai
Which ? an nai
Where is / are … ? . . . yu tee nai
Where can I find / get . . . ? pom / chan ja har . . . dai tee nai
How far ? glai mai
How long ? ( Time ) narn mai
How much / How many ? tow rai
How much does this cost ? an nee tow rai
When does . . . open / close ? . . . berd / bid meau rai
What do you call this / that in Thai ? nee / nan par sar tai reark arai
What does this / that mean ? nee / nan mai terng arai

Some people searching for:

 • tam arai
 • tam mai
 • tam arai meaning
 • tam arai means
 • tam mai meaning
 • tam mai Thai meaning
 • tam arai yoo
 • tam arai yu meaning
 • what does mai mean in thai
 • Mao Liao
 • yu tee nai
 • khun tam arai
 • what does yang mean in thai
 • tee nai meaning
 • arai means
 • yang in thai means
 • tam arai in thai
 • what does tam arai mean in thai
 • tam arai yoo meaning
 • mao meaning in thai